•  زمینه سازی برای تبادل نظر صاحبنظران، متخصصین، محققین، دانشگاهیان، دانشجویان و دست‌اندرکاران طراحان محیط زیست کشور
  • بروز رسانی و تبادل دیدگاههای طراحان محیط و منظر
  • ترویج گفتمان رویکرد توسعه پایدار و در نظر گرفتن اصول و معیارهای زیست محیطی در طراحی محیط و منظر روستایی و شهری
  • تببین جایگاه دانشمندان و محققان کشور در مسائل طراحی زیست‌محیطی خصوصا در مناطق صنعتی و فرا صنعتی
  • ارتقاء جایگاه محققان و دانشجویان این رشته  در مجموعه تلاش‌های در دست انجام جامعه علمی کشور برای حصول موفقیت در تحقق راهبردهای سازگار با محیط زیست و کاهش پیامدهای مخرب آن
  • افزایش آگاهی افکار جامعه نسبت به نقش طراحی محیط زیست در ایجاد هارمونی بین منظر فرهنگی، طبیعی و محیط زیست شهری و روستایی و اثرات تخریبی محیط زیست بر نسل‌های آینده با تاکید بر ابعاد اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی
  •  معرفی فناوری‌های نوین طراحی محیط زیست دوستدار محیط زیست و ایجاد ارتباط متقابل بین ذینفعان مختلف نظیر صنعت، دانشگاه و بخش‌های دولتی و قانون‌گذاری
  •  معرفی راهکارهای مهندسی و علمی طراحی  با هدف  توسعه پایدار ، مرمت و باززنده سازی محیط و منظر ، منظر سازی کم نیاز به آب ، کنترل آلودگی‌های زیست‌محیطی، طراحی محیطی و الگوهای بومی، نقش مهندسی طراحی در گردشگری، حفاظت از منابع طبیعی و نقش و جایگاه طراحی در محیط های صنعتی و فرا صنعتی
  • شناخت هر چه بهتر  نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط نظیر شهرداریها، سارمان پارکها و فضای سبز، وزارت نفت، پالایشگاهها و مراکز صنعتی و فرا صنعتی به  استفاده از روشهای علمی طراحی محیط زیست در کنترل الودگیها و  اتخاذ دیپلماسی محیط زیست فعال در برنامه‌ها و اقدامات بلندمدت مبتنی بر اصول مشارکتی در کلیه سطوح