آدرس دبیرخانه:

تهران، خ انقلاب، خ قدس، نبش کوچه آذین، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، طبقه سوم، گروه مهندسی طراحی محیط زیست

ایمیل دبیرخانه: cede.conf@ut.ac.ir

Refresh Code