لطفا جهت هر گونه حمایت در برگزاری این کنفرانس و درج لوگو و تبلیغ خود در سایت کنفرانس با دبیر کنفرانس تماس حاصل فرمائید.