«هر گونه تصرف در طبیعت که موزون و متناسب بودن عناصر و موجودات طبیعت را برهم زند افساد در ارض است».(حجر، 19)

«ضایع مکنید منابع پاکیزه ای که خداوند در اختیار شما قرار داده است و تجاوز نکنید از حدود خویش، چرا که متجاوزین مشمول محبت خداوند نخواهند بود». (مائده، 86)آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1396-06-25
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1396-07-15
تاریخ شروع کنفرانس
1396-07-25
تاریخ پایان کنفرانس
1396-07-26

                                    

"توجه: تاریخ کنفرانس به 25 مهرماه 96تغییر یافت "                 قابل توجه شرکت کنندگان محترم:

  • لطفا ]مقالات خود را به صورت کامل یا چکیده و با فرمت ارائه شده  تا تاریخ  25  شهریورماه سال 1396 از طریق وب  سایت کنفرانس ارسال نمایید.
  • جهت ارسال مقالات ابتدا بایستی برروی عضویت در سایت کلیک و ثبت نام نمایید. پس از دریافت رمز کاربری از طریق ایمیل، وارد سامانه شده و مقالات خود را حتما با فرمت (Template)  ارائه شده، ارسال نمایید.
  • مقالات برتر پس از داوری و طی مراحل نگارش  در ویژه نامه مجله علمی- پژوهشی "محیط شناسی"  چاپ خواهند شد.

  • کارگاه های اموزشی روز  27 مهرماه  در محل دانشکده محیط زیست برگزار خواهد شد و عناوین آن بزودی از طریق سایت اعلام خواهد شد.

  • از کلیه  شرکتها و ارگانهایی که تمایل به داشتن غرفه در زمان اجرای کنفرانس را دارند دعوت می گردد تا با دبیر کنفرانس تماس حاصل نمایند.
  • محل برگزاری کنفرانس در دانشگاه تهران خواهد بود.

برگزار کنندگان دانشگاه تهران- سالن علامه امینی

حمایت کنندگان

فرم شرکت در کنفرانس

دانشجویان

2,000,000

ریال

نوع عضویت شماره 2

1,500,000

ریال

نوع عضویت شماره 5

1,250,000

ریال

نوع عضویت شماره 7

2,500,000

ریال

نوع عضویت شماره 4

2,000,000

ریال

نوع عضویت شماره 8

2,000,000

ریال

عضو انجمن های علمی

1,500,000

ریال

نوع عضویت شماره 9

1,000,000

ریال